bezpieczna ostoja w środowisku lokalnym

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny to metoda poznania siebie w relacji z innymi ludźmi w grupie. Osoba w nim uczestnicząca przy pomocy trenerów i pozostałych uczestników może prześledzić, w jaki sposób kontaktuje się z ludźmi i uzyskać informacje zwrotne na ten temat. Trening interpersonalny jest też metodą szkoleniową, dzięki której osoby zamierzające pomagać innym mogą zaobserwować, jak w bezpiecznych warunkach człowiek komunikuje się ze światem - jakie są jego ograniczenia, a jakie atuty. Uczestnicy mają okazję, aby zapoznać się z: procesem kształtowania się dynamiki małej grupy społecznej, specyfiką warsztatu pracy w oparciu o podejście psychodynamiczne, zastosowaniem technik psychodramy.
Trening może być również wstępem do rozpoczęcia terapii własnej i poprawy jakości swojego życia.
Prowadzenie: Marcin Golański, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Po treningu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest zaliczane do treningu własnego, niezbędnego w przyszłej pracy terapeutycznej.

Informacje i zapisy:
(22) 499 12 42, e-mail: stazaliowa@wp.pl