bezpieczna ostoja w środowisku lokalnym

 O Nas

Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy w 2009 roku, aby wspierać rozwój środowiskowych form rehabilitacji, ukierunkowanych na przywrócenie i rozwijanie u osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia, uczenia się i pracy w społeczności. Misję realizujemy poprzez:

 • prowadzenie placówek dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie a ostatnio również dla osób starszych z chorobami neurologicznymi przywracających osoby nimi objete do funkcjonowania w środowisku lokalnym, rolach zawodowych i społecznych.

 • organizowanie akcji edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej np. pikniki i imprezy integracyjne, happeningi

 • realizowanie projektów szkoleniowych adresowanych do pacjentów np. kursy doskonalenia zawodowego podnoszące ich atrakcyjność na rynku pracy

 • prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego i pomocy społecznej oraz studentów kierunków humanistycznych, mających na celu rozpowszechnienie idei pracy z osobami chorymi i ich rodzinami w środowisku

 • utworzenie wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej
  Spółdzielni Socjalnej "Piękne miejsce", gdzie pracę mogą znaleźć podopieczni Stowarzyszenia

  www.pieknemiejsce.com.pl  

  Z przyjemnością informujemy, że od roku 2015 znaleźliśmy się w gronie organizacji Pożytku Publicznego

pobranepngKRS 0000327454pobrane1jpg