SUPERWIZJA

Superwizje Zespołowa i indywidualna

Superwizja jako metoda poszerzania kompetencji zawodowych jest adresowana do osób i zespołów terapeutycznych pracujących w obszarach pomocy psychologicznej, pracy socjalnej, psychiatrii. Spotkania superwizyjne mają na celu: udzielanie oparcia, nadzór pierwszych prowadzonych terapii, uczenie introspekcji, rozumienia pacjenta i mechanizmów procesu terapeutycznego, umiejętności dostrzegania znaczeń objawów i ukrytych informacji zawartych w wypowiedziach oraz budowania spójnych, możliwie trafnych hipotez interpretacyjnych, posługiwania się rozmaitymi technikami, werbalnymi i niewerbalnymi, optymalizacji stylu tworzenia relacji z pacjentem.
Superwizja indywidualna własnej pracy terapeutycznej odbywa się w oparciu o mteriał kliniczny i/lub protokoły z sesji przedstawiany na godzinnych sesjach superwizyjnych prowadzonch w modalnosciach: egzystencjalnej, psychodynamicznej i systemowej.
Zespoły i osoby indywidualne mogą uzyskać stosowne wsparcie po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem ŚDS, Marcinem Golańskim., posiadającym uprawnienia superwizorskie PTPpsychiatrycznego.

tel.: (22) 499 12 42
e-mail: stazaliowa@wp.pl